Święty Gabriel
Zawartość  
  Strona internetowa Klubu "Święty Gabriel"
  Kontakt
  Księga gości
  Forum
  Nowe znaczki i stemple - Archiwum
  Artykuły - szkice - recenzje
  => Kardynał Ignacy Ludwik Jeż
  => Hasior
  => Datowniki okolicznościowe 1994 - 1995
  => Św. Klemens Maria Hofbauer
  => Smolnica
  => Święty Brunon z Kwerfurtu
  => Piotr Niewczas - "Jan Paweł II na datownikach okolicznościowych"
  => Relikwiarz Świętego Maura
  => Ksiądz Profesor Stanisław Kozierowski
  => Ex Libris
  => Ksiądz Dziekan Tomasz Gabriel
  => Ksiądz Kazimierz Lutosławski
  => 600 lat Cudownego Obrazu
  => Ojciec Matteo Ricci
  => Katalog datowników Dr Stanisław Kwoka
  => Czy Pan Bóg lubi znaczki ?
  Historia
  Wystawa Filatelistyczna "Kalisz 2009"
  Papież Jan Paweł II
  Informacje
  Archiwum
  Informacje ogólne
  Link
  Kronika Klubu Św. Gabriel
Ksiądz Profesor Stanisław Kozierowski

     KSIĄDZ PROFESOR STANISŁAW KOZIEROWSKI

     Setną  rocznicę objęcia parafii pod wezwaniem Świętych Wincentego  i  Marcina  w  Skórzewie  pod  Poznaniem  przez  ks. Stanisława  Kozierowskiego  upamiętnia okolicznościowy  datownik  pocztowy  (Dopiewo, 22.5.2010)  z  wizerunkiem tego  wybitnego  Kapłana  i  Uczonego.

 

    Ksiądz  Stanisław  Kozierowski  urodził się 28 września 1874 roku w Trzemesznie jako syn mistrza  szewskiego  Floriana   i  Antoniny   z   Buszkiewiczów.  Po  ukończeniu  progimnazjum w  Trzemesznie  i  Gimnazjum im. Św. Marii  Magdaleny  w  Poznaniu,  studiował  w  gnieźnieńsko-poznańskim  seminarium  duchownym  i  w  1899  roku  przyjął  święcenia  kapłańskie. Był  wikariuszem we Wronkach, Gostyniu  i  Ostrzeszowie. W  1905 został  proboszczem  w  Siemianicach,  w  1910  przeniesiono go do Skórzewa,  a  w  1929 roku  do  Winnejgóry.

  Poza  pracą  duszpasterską prowadził badania naukowe. Początkowo zajmował się orientalistyką,  slawistyką    i    językoznawstwem   porównawczym,   co   później   wykorzystał w  pracy  badawczej  nad  nazewnictwem słowiańskim, stając  się  jednym  z  prekursorów  polskiej  onomastyki. Od 11 listopada 1918 roku uczestniczył  w  pracach Komisji  Organizacyjnej Uniwersytetu  w  Poznaniu,  co  dokumentują  beznominałowe  kartki  pocztowe  upamiętniające  jubileusze  85-lecia  i  90-lecia  Uniwersytetu  Poznańskiego  w  Odrodzonej Polsce.

     Podczas  Powstania  Wielkopolskiego był członkiem Rady Ludowej, następnie uczestniczył w procesie polonizacji nazw miejscowych Wielkopolski. W 1920 roku uzyskał habilitację na Uniwersytecie Poznańskim  i  podjął wykłady  z  zakresu nauk pomocniczych historii. W czasie okupacji władze niemieckie wymusiły na nim współpracę w zakresie zmiany nazewnictwa miejscowego na  niemieckie. W  latach 1945-1947 pracował w Komisji Ustalenia Nazw Miejscowych, biorąc udział  w  akcji  polszczenia  nazw  miejscowych  na  ziemiach zachodnich.  Zmarł  w  Winnejgórze  1  lutego  1949 roku, pochowany został  w  Trzemesznie.

     Z zamiłowania historyk  i  językoznawca, prowadził przez całe życie rozległe badania archiwalne,  gromadząc  olbrzymie  materiały  do  dziejów  osadnictwa,  onomastyki,  heraldyki i  genealogii średniowiecznej Wielkopolski. Owocem tych zainteresowań były liczne publikacje monografii  historyczno-genealogicznych  rodów  wielkopolskich, ośmiotomowy  zbiór  opatrzony   tytułem   „Badania   nazw   topograficznych   starej   Wielkopolski”   (wyd. 1914-1939) i  „Atlas  nazw  geograficznych  Słowiańszczyzny  zachodniej”  (wyd.  1934-1937).

                                    
                                                                                                           
Statystyka  
  Właściciel tej strony nie aktywował dodatku "Toplista"!  
Przycisk Facebook "Lubię to"  
   
Reklama  
   
Ostatnia aktualizacja :  
  15.04.2017  
Nowości w dziale :  
  * Informacje - XIV Zjazd Klubu  
Stronę odwiedzili już 56209 odwiedzający
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=