Święty Gabriel
Zawartość  
  Strona internetowa Klubu "Święty Gabriel"
  Kontakt
  Księga gości
  Forum
  Nowe znaczki i stemple - Archiwum
  Artykuły - szkice - recenzje
  Historia
  Wystawa Filatelistyczna "Kalisz 2009"
  Papież Jan Paweł II
  Informacje
  => Doktorat Honoris Causa dla Kardynała Grocholewskiego
  => XII Zjazd klubu "Święty Gabriel"
  => Nekrologi
  => Pogrzeb Prof. W. Alexiewicza
  => Luty 2010
  => Zaproszenie - marzec 2010
  => Odpust w Górce Duchownej
  => Informator klubowy "Święty Gabriel"
  => Informator Klubowy grudzień 2010
  => Terminy spotkań w 2011 roku
  => Informator klubowy - spotkania 2011
  => Nowy numer "Świętego Gabriela"
  => Informator Nr 108
  => Spotkania klubowe w 2012 roku
  => Papież Jan Paweł II - Katalog całostek
  => Wystawa Błogosławiony Papież Jan Paweł II
  => Św. Gabriel Nr 111
  => 30 lat informatora klubowego "Świety Gabriel"
  => XIII Ogólnopolski Zjazd Klubu "ŚWIĘTY GABRIEL"
  => Fotoreportaż XIII Zjazd Klubu Święty Gabriel
  => Informacje bieżące - 29-12-13
  => XV Kongres Światowej Federacji Stowarzyszeń Filatelistycznych Świętego Gabriela
  => XIV Zjazd Klubu Święty Gabriel
  Archiwum
  Informacje ogólne
  Link
  Kronika Klubu Św. Gabriel
XV Kongres Światowej Federacji Stowarzyszeń Filatelistycznych Świętego Gabriela

XV Kongres Światowej Federacji 

Stowarzyszeń Filatelistycznych Świętego Gabriela

Rankweil,  20-23 sierpnia 2015 r       Już po raz piętnasty przedstawiciele krajowych bractw i stowarzyszeń Świętego Gabriela spotkali się na kongresie, jaki co cztery lata odbywa się począwszy od roku 1960.  Nie sposób niewspomnieć w tym miejscu IX Kongresu w Poznaniu, przygotowanego przez nasz Klub w sierpniu 1992 roku. Organizatorem tegorocznego wydarzenia było Bractwo Austriackie. Uczestniczyli w nim prezesi z Austrii, Belgii, Holandii, Niemiec, Polski, Słowacji  i Szwajcarii. Zabrakło przedstawicieli Danii, Finlandii, Luksemburga, Norwegii, Szwecji, USA,  Wielkiej Brytanii  i Włoch. Punktem kulminacyjnym konferencji prezesów były wybory nowego Zarządu Federacji.

     Oto wybrane władze :   prezes:  Mark Bottu (Belgia),  wiceprezesi: Dietmar Fiedler (Austria) i  Anton Schipper (Holandia),  sekretarka:  Annemarie Strasser (Szwajcaria), skarbnik: Wolfgang Müller (Niemcy). 
      Spotkanie w Rankweil było okazją do odświeżenia przyjaźni między prezesami bractw, którym patronuje Archanioł Gabriel,  i  pozwoliło nawiązać osobiste kontakty z wybranymi niedawno prezesami stowarzyszeń działających w Holandii i Niemczech. Im właśnie powierzono zorganizowanie następnego Kongresu  w  roku 2019.

      Spotkaniu towarzyszyła wystawa filatelistyczna przygotowana wspólnie przez Koło Filatelistów Montfort z Rankweil  i  Austriackie Bractwo Św. Gabriela. Pokazano m.in. eksponaty o następujących tytułach:  Projekty i druki znaczków cyklu „Sztuka sakralna” (eksponat Poczty Austriackiej), Maryja – nie tylko Dziewczyna z Nazaretu, Żłóbki całego świata, Początki chrześcijaństwa w Irlandii, Erazm z Rotterdamu, Chrześcijaństwo  w  ruchu  oporu,  Rembrandt  a  Biblia,  Pierwszy  rok  pontyfikatu  papieża  Franciszka.
     Program Kongresu obejmował również uroczystą prezentację znaczka z cyklu „Kościoły”, wprowadzonego do obiegu 21 sierpnia 2015 roku. Pokazano na nim Bazylikę pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Kirchenburg w Rankweil (Ryc.1), będącą sanktuarium maryjnym, w którym od 1658 roku czczona jest łaskami słynąca figura Matki Bożej z Dzieciątkiem.
                                         
                                          Ryc.1.

         Na  prezentację nowego znaczka  -  oprócz  filatelistów -  przybyli  przedstawiciele władz krajowych Vorarlbergu  i  lokalnych oraz poczty. Ostatnim punktem  programu  XV  Kongresu była Msza św. w niedzielę 23 sierpnia 2015 roku, celebrowana  w  miejscowym  sanktuarium maryjnym, któremu w 1986 roku papież Jan Paweł II  nadał  tytuł  Bazyliki  Mniejszej.

        Spotkanie upamiętniają dwa okolicznościowe datowniki (Ryc. 2 i 3 ), stosowane 21 sierpnia 2015 roku w Rankweil :  pierwszy z widokiem Bazyliki, drugi ze sceną Zwiastowania, zaczerpniętą z witraża (Ryc. 4) znajdującego się w Katedrze Św. Mikołaja w Feldkirch, miejscowości będącej stolicą diecezji, do której należy Rankweil. Witraż został wykonany w latach 1959-1961  i  jest dziełem znanego austriackiego  artysty Martina Häusle (1903-1966).

 

                                          Ryc.2


 

                                         Ryc. 3


 

                                             Ryc. 4

      Przygotowano również dwa znaczki personalizowane (Ryc. 5 i 6) : z widokiem Bazyliki w Rankweil (Ryc. 7)
i okolicznościowymi napisami (0.68 €)  oraz  z  logotypem  Federacji  i  flagami państw, w których działają stowarzyszenia Św. Gabriela (0.80 €).

                                         Ryc. 5


 

                                         Ryc. 6 

                                          Ryc. 7

        Ryc. 8 : Przy stole obrad :  Bogdan Michalak (drugi od lewej),  Wilhelm Remes, prezes Bractwa Austriackiego (pierwszy od prawej).
                                               Ryc. 8

 

              Był czas na przyjazne kontakty : polsko - słowackie (z Dr Milanem Šajgalíkiem)

 i polsko-austriackie ( z Karolem Ohnmachtem)


                                                                                                                                
                                                                                                     Foto  :  Sławomir  Michalak

Statystyka  
  Właściciel tej strony nie aktywował dodatku "Toplista"!  
Przycisk Facebook "Lubię to"  
   
Reklama  
   
Ostatnia aktualizacja :  
  15.04.2017  
Nowości w dziale :  
  * Informacje - XIV Zjazd Klubu  
Stronę odwiedzili już 56209 odwiedzający
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=