Święty Gabriel
Zawartość  
  Strona internetowa Klubu "Święty Gabriel"
  Kontakt
  Księga gości
  Forum
  Nowe znaczki i stemple - Archiwum
  => sierpień 2009
  => wrzesień 2009
  => Boże Narodzenie
  => styczeń 2010
  => Christkindl
  => Beatyfikacja JPII
  Artykuły - szkice - recenzje
  Historia
  Wystawa Filatelistyczna "Kalisz 2009"
  Papież Jan Paweł II
  Informacje
  Archiwum
  Informacje ogólne
  Link
  Kronika Klubu Św. Gabriel
  Spotkanie z okazji 60 rocznicy powstania Klubu
Nowe znaczki i stemple - Archiwum
NOWE ZNACZKI I NOWE STEMPLE

N I E M C Y

 


13.8.2009:   TYSIĄC  LAT  KATEDRY  ŚW.  MARCINA  W  MOGUNCJI

 

Znaczek za 0.90 €  z  widokiem Katedry. Moguncja była stolicą największej metropolii kościelnej na północ od Alp, siedzibą  arcybiskupa stała się w latach 780-782. Arcybiskup Willigis w roku 975 otrzymał od papieża Benedykta VII  paliusz,  a  z nim  prawo reprezentowania Stolicy Apostolskiej  w  sprawach kościelnych  na  terenach leżących  na  północ od Alp. W  roku 1009 konsekrowano w Moguncji nową katedrę. Na przestrzeni tysiąca lat świątynia  ulegała  pożarom i zniszczeniom na skutek działań wojennych,  odbudowywaniu  i  przebudowie.  Tegorocznym   ubileuszowym obchodom przyświeca motto zaczerpnięte z  Pierwszego Listu do Koryntian: „Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście”  (3, 17).

 

P O L S K A

 

1.6.2009   Koszalin  12 : Szkoła  Podstawowa  Nr  18  im. Jana Matejki.

                                  Festyn  szkolny.

                                  Król Zygmunt  II  August  według  Jana Matejki

                                    „Unia  Lubelska”.

6.6.2009  Gniezno  1  :   XIII   Ogólnopolskie Spotkanie Młodych  nad

                                      Lednicą  -  Rozpoznaj  czas.

14.7.2009  Łomża  1  :   Milenium  męczeńskiej  śmierci  św.  Brunona

                                     z  Kwerfurtu. 

                                     Wizerunek  św.  Brunona   według   witraża

                                     w  kościele  w  Giżycku.


 

WALLIS   i  FUTUNA 

(terytoria zamorskie Francji na O. Spokojnym)

 

27.6.2009:  Ośrodek karmelitański na wyspach Wallis i  Futuna. Znaczek za 140 F (1.17 €)  z  wizerunkiem św. Teresy  z  Lisieux.
W drugiej połowie XIX wieku  zapoczątkowano ruch tworzenia klaszto-
rów  w  krajach misyjnych przez  karmelitanki  bose  z  Lisieux, podjęty
następnie przez inne klasztory.   W  roku  1930 karmelitanki
z Madrytu założyły ośrodek misyjny w Malezji.WŁOCHY
 

 

23.6.2009  Znaczek o wartości  0.60 €  wydany z okazji 400. rocznicy śmierci św. Jana Leonardi   i  przedstawiający  go  w  czasie  pracy  w  aptece.

 

Św. Jan  Leonardi  (1543-1609)  ukończył studia farmaceutyczne w Lukce, gdzie przez kilka lat pracował w aptece. Następnie podjął studia humanistyczne, filozoficzne i teologi-

czne.  W  1572 przyjął  święcenia kapłańskie.  Zorganizował sysytematyczną katechezę dla  mieszkańców Lukki narażonych na wpływy protestantyzmu, mającego tu swój silny ośrodek.  Za  swoją działalność był prześladowany przez protestantów.

Założył Zakon Kleryków Regularnych Matki Bożej (1574),  któremu Stolica Apostolska powierzyła  rzymskie sanktuarium maryjne z obrazem „Madonna Porto della Romana Sicurezza”.

Pielęgnując w czasie epidemii kleryków ze swojego zakonu, zaraził się  i  zmarł.

Kanonizowany  w  1938 roku.

 

             Ryc. :  Św. Jan Leonardi  w  aptece  (znaczek  i  stempel).

 


2.7.2009  Znaczek za 0.60 €  promujący Plac Św. Marka  w  Wenecji.

Na znaczku wyróżnia się logo  SMS  VENICE (Saint Mark's Square Venice). W  nocnej panoramie Wenecji widoczne są kontury Bazyliki Św. Marka z Kampanilą oraz (na lewym skraju znaczka) stojąca na nabrzeżu Kanału Św. Marka kolumna ze skrzydlatym Lwem, symbolem św. Marka  Ewangelisty.

                            Ryc.:  Znaczek  „Wenecja nocą”.


NIEMCY

 

 

Dla upamiętnienia 500. rocznicy  urodzin  Jana  Kalwina (1509-1564),

największego po Marcinie Lutrze reformatora, ukaże się 7 lipca 2009

roku znaczek o wartości nominalnej 0.70 €  z jego portretem, który

w  latach  1566-1570  namalował René  Boyvin.

Wizerunek  Jana Kalwina pokazano również na stemplach pierwszego

dnia obiegu stosowanych w Berlinie  i  Bonn.


 

LIECHTENSTEIN

8.6.2009:  100  LAT  STOWARZYSZENIA  ALPEJSKIEGO
Na czterech znaczkach pokazano reprodukcje fotografii Marco Neschera
przedstawiające krzyże na górskich szczytach Księstwa Liechtenstein:
„Kuegrat” - 2123 m n.p.m. (CHF 1.00), „Langspitz” - 2006 m n.p.m.
CHF 1.30), „Rappastein” - 2222 m n.p.m. (CHF 2.20) oraz „Wolan”
-2034 m n.p.m. i „Jahnturm” - 2026 m n.p.m. (CHF  2.40).

           Ryc. :  Krzyże na górskich szczytach Księstwa Liechtenstein.HISZPANIA

7.5.2009:  Św. Dominik z Calciata  (Calzada).  Znaczek  za 0.62  €     z fragmentem iluminacji dokumentu  z  1362 roku  z  Archiwum Katedry Santo Domingo  de la Calzada. Dominik z Calciata zmarł w 1109 roku. Był pasterzem i na próżno ubiegał się o przyjęcie do klasztoru Brnedyktynów. Został pustelnikiem nad rzeką Oja (Logrono) przy pielgrzymim szlaku do Composteli. Zbudował schronisko dla pątników. Później na tym miejscu powstał kościół i siedziba biskupia.
Wspomnienie liturgiczne: 12 maja.
ORDER  JASNOGÓRSKI 

 

„PRO  MARIA, PATRIA  ET CLARO  MONTE”

 

Od  22 czerwca do 11 września 2009 roku w Urzędzie Pocztowym
73-240 Bierzwnik będzie stosowany sezonowy stempel o treści „Bierzwnik na szlaku XXV pielgrzymki do Częstochowy”.

 
Piesza pielgrzymka Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej rozpoczyna się 26 lipca
w Świnoujściu, Kamieniu Pomorskim, Gryficach i Łobzie. Grupy podążają do Szczecina, skąd 29 lipca wyruszają razem w kierunku Częstochowy, zatrzymując się w Bierzwniku 31 lipca i 1 sierpnia. Na Jasną Górę przybywają 13 sierpnia. Motywem rysunku stempla jest rewers Orderu Jasnogórskiego, ustanowionego
3 maja 1988 roku przez Zarząd Klasztoru Jasnogórskiego. Nadawany jest osobom, które przyczyniają się do podnoszenia znaczenia Sanktuarium i Zakonu. Wręczenie następuje w uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej, 26 sierpnia. 

                                                                                                                   
                                                                                 Marian  Kalka


ANDORA  (franc.)

 

23.5.2009 :  Znaczek za 0.90 € -  „Kościół  Saint Joan de Caselles” według obrazu Maurice  Utrilla  (1883-1955).

Na stemplu pierwszego dnia obiegu – faksymile podpisu artysty.

 

                                          Ryc. :  Znaczek  Andory

 

                                          Ryc.:  Stempel Andory

 

AUSTRIA

 

8.5.2009: Znaczek za 0.55 € - „100 lat Jezuitów przy Starej Katedrze w Linzu”. Kropielnica. Znaczek i stempel opisane już wcześniej.
8.5.2009: Znaczek personalizowany za 0.55 € - Stara Katdedra, obecnie kościół Jezuitów w Linzu.

 

                                      Ryc.: Znaczki Austrii.

 

FRANCJA

13.5.2009: Karnet z ośmioma znaczkami samoprzylepnymi, przeznaczonymi do przesyłek do 20 g. Cena karnetu: 6.80 €. Na znaczkach różne widoki (te same widoki na okładce karnetu), w tym Opactwo Benedyktynów Mont Saint Michel, Katedra Notre-Dame w Paryżu i osada Saint-Paul-de-Vence w Prowansji z kościołem
z XIII wieku.

 

                                  Ryc.: Francja – okładka karnetu.

 

25.5.2009:  Znaczek  za  0.56 €  -  Jan Kalwin  (1509-1564).  Na  stemplach pierwszego dnia obiegu znaczka,  stosownych w Noyon i Bourg-la-Reine – faksymile podpisu Kalwina.

 

                                         Ryc.: Francja – Jan Kalwin

 

                           Ryc.: Francja – stempel pierwszego dnia obiegu

 

Stemple  okolicznościowe:

16-19.4.2009 Lourdes : Uroczystości ku czci  św. Bernadety Soubirous.
23-24.5.2009  St.Leonard de Noblat: Św. Leonard z Limoges (z Noblac),
zmarł ok. 550 r., pustelnik, opat. Opiekował się więźniami. Utworzył pustelnię w Noblac, z której powstała wspólnota zakonna i klasztor, którego został opatem. Patron kobiet ciężarnych. Wspomnienie liturgiczne: 6 listopada. Jego wezwanie noszą kościoły m. in. w Krakowie, Lubiniu k. Kościana i Łowiczu.

 

                            Ryc.: Francja – stemple okolicznościowe

 

MONAKO

14.5.2009:  Znaczek za  0.90 €  -  800 lat Zakonu Franciszkańskiego.
Św. Feanciszek z Asyżu i papież Innocenty III.

                              Ryc.: Monako – św. Franciszek i Innocenty III

 

14.5.2009: Znaczek za 1.67 € - Jan Kalwin (1509-1564).

                    

                                Ryc.: Monako  -  Jan KalwinWATYKAN

 

Emisje  z  20 maja 2009 roku:

 

ŚWIATOWY  DZIEŃ KSIĄŻKI  I  PRAW  AUTORSKICH

75. KONGRES  IFLA – MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI

    STOWARZYSZEŃ BIBLIOTEKARZY  I  BIBLIOTEK

STO  LAT  PAPIESKIEGO  INSTYTUTU  BIBLIJNEGO

 

Światowy Dzień Książki  i  Praw Autorskich obchodzony jest 23 kwietnia

w rocznicę śmierci  (23 kwietnia 1616 roku)  Cervantesa, Szekspira

i Garcilaso de la Vega. Na znaczku za 0.60 € pokazano Kodeks Watykański

czyli  grecki kodeks Starego Testamentu z IV wieku na tle kopuły Bazyliki

Św. Piotra.

Na mocy brewe apostolskiego Vinea electa  z  7 maja 1909 roku  powstał

w Rzymie Instytut Biblijny. W roku 1927 założono w Jerozolimie jego filię.

Znaczek za 0.85 €  przedstawia świętego (Ewangelistę ?) na tle grzbietów książek.

W dniach od 23 do 27 sierpnia 2009 roku odbędzie się w Mediolanie 75. Kongres  IFLA – Międzynarodowej Organizacji Stowarzyszeń Bibliotekarzy  i  Bibliotek. Temu wydarzeniu poświęcono znaczek za 1.40 € z widokiem

frontonu Watykańskiej Biblioteki Apostolskiej.

Nakład: 200 000  serii.

 

                   Ryc. : WATYKAN I

 

  EUROPA  2009  -  MIĘDZYNARODOWY  ROK  ASTRONOMII

 

Na dwóch znaczkach pokazano  malowidła Donato Creti'ego (XVIII w.):

„Słońce”  (0.60 €)  i  „Saturn” (0.65 €)  ze zbiorów  Pinakoteki Watykańskiej.

Nakład:  250 000 serii.

 

                 Ryc.:  WATYKAN  II

 

  CZTERYSTA  LAT  OD  KANONIZACJI  ŚW. FRANCISZKI

    RZYMIANKI

 

Franciszka Rzymianka (1384-1440), mistyczka, założycielka benedyktyńskich oblatek, w czasie epidemii dżumy 1413-1414 zamieniła swój pałac na szpital, wspierała Szpital Św. Cecylii  i  Santo Spiritu in Saxia

w Rzymie.

Na dwóch  znaczkach  (0.85  i  1.00 €) pokazano  malowidła  ze  szkoły Antoniazzo  Romano    z  1465 roku  eksponujące cuda dokonane przez św. Franciszkę.

Nakład:  200 000 serii.

 

                 Ryc.:  WATYKAN  III
WŁOCHY

 

 

21.4.2009  Znaczek za 0.60 €:  R Z Y M.

Plac Hiszpański z fontanną della Baraccia projektu Pietro Berniniego

i  Schodami Hiszpańskimi z 1723 r. U ich szczytu – placyk

z  kościołem  Trinitá  dei Monti i obeliskiem Sallustiano – kopią obelisku Ramzesa II Flaminio, ustawionym w 1789 r. z polecenia

papieża Piusa VI.

 


Motyw znaczka na stemplu pierwszego dnia obiegu.


 

NIEMCY

 

7.5.2009: Znaczek o wartości nominalnej 1.45 €:

EISLEBEN  i  WITTENBERGA  - miejsca związane z życiem
i działalnością Marcina Lutra.

Pokazano budowle (na znaczku od lewej):

Eisleben – dom, w którym 10.11.1486 urodził się  Marcin Luter,

Wittenberga – Kościół Zamkowy z wieżą. Na drzwiach tego kościoła, 31 października 1517 roku Luter umieścił słynne 95 tez. Tu znajdują się groby Lutra i Melanchtona.

Wittenberga – fasada Kościoła Zamkowego ze słynnymi drzwiami z tezami Lutra.

Wittenberga – dom Philippa Melanchtona.

Eisleben – dom, w którym 18.2.1546 zmarł Marcin Luter.

 


Na stemplach pierwszego dnia obiegu znaczka pokazano „Różę Marcina Lutra (jego herb rodowy)  i  wizerunek Reformatora.

 


POLSKA

7.5.2009 Poznań 9: Collegium Lubranscianum – Kolebka Akademickiego Poznania.

 

AKADEMIA  LUBRAŃSKIEGO

W 1518 roku biskup  Jan  Lubrański  założył   na  Ostrowie  Tumskim

w Poznaniu  wyższą uczelnię kościelną. Miała wydziały: teologii, prawa i nauk wyzwolonych. Jej celem było lepsze przygotowanie kandydatów do kapłaństwa. 
W programie nauczania duży nacisk położono na przedmioty humanistyczne. Taka koncepcja studiów ściągała do Akademii również młodzież świecką. Uczelnię zreorganizowano w 1619 roku. Od 1689 miała własną drukarnię.
Przejęta w 1780 przez Komisję Edukacji Narodowej, miała stać się zalążkiem niezrealizowanej Akademii Wielkopolskiej. Gmach uczelni jest dziś siedzibą Muzeum Archidiecezjalnego.

 

                               Ryc. Collegium Lubranscianum

 

14.5.2009  Śrem 1:  Ks. Piotr Wawrzyniak - „Król  Czynu”

 

KS. PIOTR WAWRZYNIAK  (1849-1910), działacz społeczno-gospodarczy.

W 1872 roku przyjął święcenia kapłańskie i został wikarym w Śremie, gdzie założył stowarzyszenie czeladzi katolickiej i bibliotekę – placówkę Towarzystwa Oświaty Ludowej (1876). Wspólnie z księdzem  A. Szmarzewskim zreorganizował  śremską  kasę  oszczędności w nowoczesny Bank Ludowy. W 1898 został proboszczem
w Mogilnie. Nadal pełnił funkcje społeczne, m. in. Kierował Drukarnią i Księgarnią Św. Wojciecha w Poznaniu, a pod Zakopanem założył dom wypoczynkowy dla księży, popularną „Księżówkę”.

 

                                  Ryc. Ks. P. Wawrzyniak
POLSKA

Szymon Czechowicz (1685-1775) pozostawił po sobie bogatą spuściznę malarską głównie w postaci obrazów o tematyce religijnej, malowanych dla kościołów w całej Polsce. Dwa z nich wykorzystała Magdalena Błażków  projektując znaczki wielkanocne, które emitowano 1  kwietnia  2009  roku.  Pokazano  na  nich  „Chrystusa Zmartwychwstałego” (1.55 zł)  i  „Złożenie do grobu” (3.00 zł).    

 
SŁOWACJA

 

Wizerunek Andreja Žarnova  widnieje na stemplu,  jaki 16 grudnia 2008 roku stosowano w Bratysławie 1.

 

ANDREJ  ŽARNOV  (19.11.1903 Kuklov  -  16.3.1982 Poughkeepsie k. Nowego Jorku, USA), słowacki pisarz   i  tłumacz, profesor na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Bratysławie, zyskał światową sławę w dziedzinie patologii. Był członkiem międzynarodowej komisji badającej w  1943 roku w Lesie Katyńskim groby pomordowanych    oficerów   polskich.   Dając  świadectwo  prawdzie o  zbrodniach  popełnionych przez sowieckie NKWD,  po  roku 1945 narażał swoje życie, miał problemy bytowe i w końcu został zmuszony do opuszczenia Słowacji. Udał się na emigrację do USA, gdzie prowadził praktykę lekarską.

Debiutem pisarskim Andreja Žarnova był zbiór opowiadań „Stráž při Morave” (1925). Na emigracji wydał zbiór opowiadań „Preosievač  piesku”, który  ukazał się w 1978 r. w  Rzymie  i  traktował o opiniach słowackiej emigracji na temat okupacji Czechosłowacji przez wojska sowieckie w 1968 r. Žarnov  tłumaczył na język słowacki utwory Sofoklesa, Szekspira, Dantego, Mickiewicza,  Słowackiego, Iwaszkiewicza  i  Karola  Wojtyły, a  później  papieża  Jana  Pawła II.

                                                                     Inż.  Antonín Černý

 
ANDORA  (franc.)

 

Fragment predelli ołtarzowej z Prats ze sceną przedstawiającą Chrystusa przed Piłatem umywającym ręce, pokazano na znaczku za 1.35 €, wprowadzonym do obiegu pocztowego w dniu 18 kwietnia 2009 roku.


        

 WĘGRY

 

Dla upamiętnienia  800. rocznicy zatwierdzenia przez papieża Innocentego III  zasad życia wspólnego Zakonu Braci Mniejszych (franciszkanie), 24 lutego 2009 roku ukazał się znaczek o wartości nominalnej 100 Ft  z wizerunkami św. Franciszka, św. Klary, godła Zakonu  i widokiem Bazyliki w Asyżu.

 

Zakon  pod  nazwą   „braci   mniejszych” zapoczątkował Franciszek  z Asyżu, który wraz z grupą  świeckich towarzyszy  rozpocząl w 1208 roku głosić nauki pokutne, wzywając do nawrócenia i odnowy duchowej.  W 1209 roku dzięki poparciu kardynała Giovanniego Colonny OSB uzyskali od papieża Innocentego III ustne zatwierdzenie zasad  uwzględniających m. in. wspólnotę małych grup

bez  określonego regulaminu i stałego zamieszkania, ćwiczenia liturgiczne w kościołach oraz głoszenie kazań pokutnych. Papież podkreślił prowadzenie życia według zasad ewangelicznych, miłość do ludzi potrzebujących i stworzeń, prostotę  oraz  absolutne ubóstwo.

 


24 lutego 2009 roku ukazał się również znaczek wielkanocny za 75 Ft.  z  reprodukcją obrazu  Zoltana  Réti  przedstawiającego alegorię ukrzyżowanego i zmartwychwstającego Chrystusa.
USA


3  maja  2008   roku   wydano  znaczek  personalizowany z widokiem
Narodowego   Sanktuarium    Matki   Boskiej   Częstochowskiej w  Doylestown, Pensylvania, i pomnika papieża Jana Pawła II, którego autorem jest rzeźbiarz Stanisław  Lutostański.  Monument o  wysokości  prawie 10 m jest najwyższym na świecie pomnikiem Jana Pawła II.

 

 

 

W dniu wydania znaczka stosowano okolicznościowy stempel pocztowy upamiętniający 700-lecie Zakonu Paulinów z herbem Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika.

                                                                               Julian  Bałuch

ARGENTYNA


13.10.2007: Całostka – kartka pocztowa: 1.00 $ - Beatyfikacja Ceferino Namuncura. Portret Błogosławionego na znaku opłaty oraz na ilustracji.


BIAŁORUŚ


25.10.2008: 1020. rocznica  chrystianizacji Rusi. Blok  zawierający trzy znaczki po 1500 R:  Matka Boska Iljinska i Czernihowska, Kijów, XVIII w.; Pantokrator  z  kościoła Św. Mikołaja  w  Pińsku, 1678 r.; Wielki Książę Włodzimierz, Moskwa, XV w.


BUŁGARIA


21.11.2008:  Bułgarskie cudowne ikony. Trzy znaczki o wartości nominalnej  0.50,  0.60   i   1.00  Lw   prezentują   ikony  Matki  Bożej z  klasztorów:  Rila,  Trojanski  i  Baczkowo.


IZRAEL


17.9.2008:  Korony  Tory. Trzy znaczki: 1.60 NIS -  korona z Adenu, XIX  w.,  3.80  NIS    korona  z  Polski, 1729 r.,  3.80  NIS    korona z Turcji, XIX w.


MALTA


27.11.2008:Boże Narodzenie – Malarstwo.Trzy znaczki: 0.19 € - Boże

Narodzenie,  Mistrz Alberto, XV  w.,  0.26 € - Maryja  z  Dzieciątkiem

i  Janem  Chrzcicielem,  Francesco  Trevisani   (1656-1746),    0.37 € -

Maryja  z  Dzieciątkiem  i  Janem Chrzcicielem, Carlo Maratta (1625-1713).


RUMUNIA


5.11.2008: Boże Narodzenie. Znaczek za 1.00 L:  Narodziny Chrystusa, ikona w kościele Św. Sylwestra w Bukareszcie.


SERBIA


28.11.2008:  Boże Narodzenie.  Dwa   znaczki: 20 D – Narodziny Chrystusa,  ikona  z  XVIII  w.;   46 D – Narodziny  Chrystusa,   obraz
Dimitrije  Bačeviča, 1776 r.

 

AUSTRIA


28  lutego  2009 roku wprowadzono do obiegu całostkę – kartkę pocztową z nadrukowanym znakiem opłaty o wartości nominalnej 0.55 €  z widokiem Placu Głównego (Hauptplatz) w Linzu. Na pierwszym planie widnieje kolumna morowa Świętej Trójcy, w tle zaś Stara Katedra.

Barokowa kolumna morowa została wzniesiona w 1723 roku jako wotum za ustanie zarazy w 1713 roku. Zbudował ją Sebastian Stumpfegger według modelu wykonanego przez Antonio Beduzzi'ego. Na  cokole  kolumny  umieścił  figury  świętych:  Sebastiana, Floriana i Karola Boromeusza. Na drugim planie jest widoczna Stara Katedra, obecnie kościół Jezuitów pod wezwaniem Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny.Na części nakładu kartki, po jej lewej stronie, nadrukowano widok kolumny morowej, herb Linzu oraz napis: Linz europejską stolicą kultury 2009 – 60 lat Stowarzyszenia Filatelistów w Linzu.

 Ukazał się również personifikowany znaczek o wartości nominalnej 0.55 €  z widokiem Placu Głównego w Linzu  ze Starą Katedrą i kolumną morową oraz napisem upamiętniającym 60-lecie Stowarzyszenia Filatelistów. W rysunku okolicznościowego stempla pocztowego pokazano Plac Główny w Linzu.

FRANCJA

Rezydencja papieży w Awinionie  jest tematem i   motywem znaczka za 0.70 €, który wszedł do obiegu pocztowego 7 marca 2009 roku. W latach 1305-1377 papieże rezydowali we Francji, w tym od roku 1309 w Awinionie. Okres ten nazywany jest przez historyków awiniońską  niewolą  papieży. Jej bezpośrednią przyczyną był  zatarg pomiędzy królem Francji Filipem IV Pięknym (1281-1314) a papieżem  Bonifacym VIII (1294-1303) o samowolne opodatkowanie przez króla dóbr kościelnych we Francji na rzecz wojny z Anglią. Wobec zaostrzających się ruchów społecznych w Państwie Kościel-nym, król naciskał  papieża  Klemensa V  (1305-1314),  aby  ten pozostał  we Francji. Tak też uczynił. W 1309 roku osiadł  w klasztorze dominikańskim w Awinionie i podporządkował politykę  papiestwa  polityce Francji. Jego następcy odkupili miasto i wybudowali  w nim rezydencję, obronny pałac-zamek, co jeszcze bardziej związało ich z Francją. Kolejni papieże nie potrafili uniezależnić Kościoła od interesów Francji. Dopiero papież Grzegorz XI (1370-1378) osiadł w Rzymie. Po wyborze jego następcy, Urbana VI, przedstawiciele  kleru  francuskiego w kolegium kardynalskim wybrali antypapieża Klemensa VII, co wywołało schizmę zachodnią (1377-1417).

Ryc. Znaczek z widokiem rezydencji papieży
       w Avinionie.
  
                                               

 

 

Ryc.  Stempel pierwszego dnia obiegu.                                                                                                 

SŁOWACJA

W dzień po wprowadzeniu w Słowacji waluty euro, 2 stycznia 2009  roku, ukazała  się seria obiegowa składająca się z dwunastu walorów przedstawiających skarby  słowackiej  architektury  i  sztuki sakralnej:
 

* Kopčany – kaplica Św. Małgorzaty z XI w. (0.01 €), 
* Boldog – fragment romańskiej rzeźby z kościoła Panny Maryi z XII w. (0.02 €),

* Šivetice    rotunda  Św. Małgorzaty  z  XII w.  (0.05 €),
* Prominovce - romański kościół Św. Jana Chrzciciela z XI-XII w.  (0.10 €),
* Svätuše - kościół z początku XII w. (0.20 €),
* Čierny Brod – kościół Panny Maryi  z  1230 r.  (0.33 €), 
* Spišska Kapiyula    rzeźba z kościoła Św. Marcina z XIII w. (0.50 €),
* Ilija – fragment portalu kościoła Św. Idziego z XIII w. (0.66 €),
* Žilina – Zavodie  -  freski z kościoła Św. Stefana Króla z XII w. (0.83 €),
*Biňa – kapitel kolumny z ponorbertańskiego kościoła klasztornego Panny Maryi z XIII w. (1.00 €),
* Hamuliakovo – kościół Św. Krzyża z XIII w.(1.33 €),
* Dražovce – kościół Św. Michała archanioła  z  XII w. (2.00 €).

 

Dnia 27 lutego ukazał się znaczek wielkanocny o wartości nominalnej 0.33 €.  Pokazano na nim wielkanocną pisankę.


WŁOCHY

 

14 kwietnia 2009 roku wchodzi do obiegu znaczek o wartości nominalnej 0.60 €, poświęcony 50. rocznicy śmierci  ks.  Primo Mazzolari'ego.

Ks. Primo Mazzolari (1890-1959), pisarz, publicysta, występował przeciw faszyzmowi.Prześladowany po odmowie  odśpiewania w koś- ciele Te Deum laudamus, gdy w 1925 roku Benito Mussolini ogłosił się „głową rządu”.  Za  głoszenie  poglądów m.in. na temat  „Kościoła

ubogich”  i  publikowanie ich w wydawanym przez siebie czasopiśmie

Adesso, popadł w konflikt z hierarchią. Zrehabilitowany przez papieża

Jana  XXIII.

 

 

                                      

Ryc.  Stempel pierwszego dnia obiegu
           stosowany  w  Bozzolo (MN).
SZWECJA

 

26  marca  2009 roku w  Täby  koło  Sztokholmu będzie stosowany okolicznościowy stempel z  widokiem miejscowego kościoła.
Ta  niewielka świątynia zasłynęła dzięki znajdującym się w niej polichromiom Albertusa Pictora (ok. 1440-1509), największego kościelnego malarza w średniowiecznej  Szwecji, twórcy polichromii w  trzydziestu świątyniach.

 
                                                       

                         Ryc.  Stempel:  Posten  Täby,  26.3.2009NIEMCY

Emisje  z  2  stycznia 2009 roku zawierają motywy religijne.
Znaczek
za 0.90 € poświęcono tysiącleciu Tangermünde, ukazując panoramę grodu

z kościołem Św. Stefana. W serii z dopłatą na cele dobroczynne znajduje się znaczek za 0.45 + 0.20 €  przedstawiający  krajobraz  z tęczą. Tęcza jest jednym z symboli biblijnych:
„... łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między mną
i  ziemią.” 

(Księga Rodzaju  1, 13).


 
AUSTRIA


13.3.2009
   Znaczek  personalizowany  0. 55  € :  100. rocznica   kanonizacji 
Klemensa Marii Dworzaka  (Hofbauer). Wizerunek Świętego  w otoczeniu barw   narodowych   i   godeł  Austrii, Słowacji, Czech,  Polski  i  Niemiec.


 


Polonicum !

Z
 okazji emisji znaczka Bractwo Św. Gabriela urządza pokaz filatelistyczny w Wiedniu.
W użyciu będzie okolicznościowy stempel pocztowy
  z  wizerunkiem św. Klemensa Dworzaka  i  widokiem kościoła Maria am Gestade (Redemptorystów) w Wiedniu,  gdzie 
spoczywają doczesne szczątki  Świętego.
8.5.2009  Znaczek  za 0.55 €,  pierwszy  z  nowego  cyklu  „Sztuka sakralna w  Austrii”, 
przedstawia kropielnicę ze Starej Katedry pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (barokowy  kościół  Jezuitów) w Linzu.
Bractwo Św. Gabriela zorganizuje pokaz filatelistyczny, a
  Poczta przygotowała okolicznościowy stempel, w rysunku którego widnieje zabytkowa kropielnica na tle Starej Katedry  w  Linzu. Napis:  100 lat Jezuitów  przy  Starej Katedrze.

 

 

 

 


 
 

 

 

 

 

 

 FRANCJA

 

 


9 lutego 2009 roku ukazał się znaczek za 0.85 €
  z aniołkiem grającym na trąbie. Jest to fragment malowidła ściennego „Sąd  Ostateczny”  z  XV wieku z katedry Ste-Cécile  w  Albi (Langwedocja).

 

 

2  marca 2009 roku wchodzi do obiegu znaczek za 0.56 €  z  widokiem  kościoła  w  Menton (Alpes-Maritimes).

 

  

 

 

 

 

 

MONAKO

 

 


29
  stycznia 2009 roku mitowano znaczek za 2.22 €  upamiętniający  100. rocznicę beatyfikacji  Joanny d'Arc.

 

 

 

 

 

 

POLSKA

 

 


30.1.2009
  Wrocław 1 – MPiT: Stempel okolicznościowy – Izrael na znakach pocztowych. Menora.

 

 

 

 

 

SZWAJCARIA

 

 


5 marca 2009 roku wchodzi do obiegu znaczek za
  CHF  1.OO  z  okazji 500. rocznicy urodzin Jana Kalwina (1509-1564). Pokazano na nim fragment postaci Kalwina  z  Pomnika Reformacji (1917 r.)  oraz  wieżę Katedry  Św. Piotra  w  Genewie. 

   
 
POLSKA

W dniu

6 lutego 2009  roku  w  urzędach pocztowych Jelenia Góra 1, Legnica 1, Oleśnica Śląska 1 ,  Wałbrzych 1  i  Wrocław  32  stosowano okolicznościowe stemple pocztowe  z  okazji  Dnia  Świętego  Walentego. 30 stycznia  2009  roku wprowadzono do obiegu cztery znaczki emisji „Ocaleli  od  zagłady”,  w  tym  znaczek o wartości nominalnej 2.40 zł z wizerunkiem biskupa Ignacego Ludwika Jeża.

IRLANDIA

Tegoroczne  obchody  Dnia  Świętego  Patryka,  Patrona  Irlandii,  uświetni emisja
znaczka o wartości nominalnej 82 c, który 19 lutego wejdzie do obiegu pocztowego.
Pokazano na nim postać św. Patryka według obrazu Margarete Clarke.
W rysunku stempla pierwszego dnia
  obiegu  widnieje  pióro biskupiego pastorału.
 

 

 

 

                                    

 


 
 
                            

 

W WATYKANIE
ukażą się 10 lutego 2009 dwie emisje :

700 LAT KULTU MATKI BOSKIEJ PATRONKI EUROPY I GIBRALTARU
Wydanie wspólne z Gibraltarem. Na znaczku za 0.85 € (Watykan) oraz za 64p (Gibraltar) : polichromowana figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVI wieku. Znaczki zostaną wydane w arkusikach obejmujących cztery wartości. Na marginesie bloku Watykanu zostanie pokazany widok Gibraltaru, na marginesie bloku Gibraltaru – widok Placu Św. Piotra w Rzymie.

80 LAT PAŃSTWA WATYKAŃSKIEGO Na siedmiu znaczkach zobaczymy portrety papieży : Piusa XI, Piusa XII, Jana XXIII, Pawła VI, Jana Pawła I, Jana Pawła II i Benedykta XVI. Ukaże się także znaczek za 2.80 € w bloku z widokiem Watykanu.

 

 

 Trzy polskie stemple okolicznościowe :

           - w Krakowie (06.12.2008) z okazji wydania czwartego tomu publikacji : „Jan Paweł II na znakach pocztowych świata” Marka Plewaki;
 
           - w Kielcach (09.12.2008) dla upamiętnienia 36. rocznicy opublikowania
brewe Pawła VI proklamującego Archanioła Gabriela patronem poczty i filatelistów;
 
           - w Paniówkach (13.01.2009) z racji III Zjazdu Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II.
 

 

  
Statystyka  
  Właściciel tej strony nie aktywował dodatku "Toplista"!  
Przycisk Facebook "Lubię to"  
   
Reklama  
   
Ostatnia aktualizacja :  
  04.06.2017  
Nowości w dziale :  
  * Informacje - Honorowy Patronat
* Strona Główna - Spotkanie z okazji 60 rocznicy powstania Klubu
 
Stronę odwiedzili już 69224 odwiedzający
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=