Święty Gabriel
Zawartość  
  Strona internetowa Klubu "Święty Gabriel"
  Kontakt
  Księga gości
  Forum
  Nowe znaczki i stemple - Archiwum
  Artykuły - szkice - recenzje
  => Kardynał Ignacy Ludwik Jeż
  => Hasior
  => Datowniki okolicznościowe 1994 - 1995
  => Św. Klemens Maria Hofbauer
  => Smolnica
  => Święty Brunon z Kwerfurtu
  => Piotr Niewczas - "Jan Paweł II na datownikach okolicznościowych"
  => Relikwiarz Świętego Maura
  => Ksiądz Profesor Stanisław Kozierowski
  => Ex Libris
  => Ksiądz Dziekan Tomasz Gabriel
  => Ksiądz Kazimierz Lutosławski
  => 600 lat Cudownego Obrazu
  => Ojciec Matteo Ricci
  => Katalog datowników Dr Stanisław Kwoka
  => Czy Pan Bóg lubi znaczki ?
  Historia
  Wystawa Filatelistyczna "Kalisz 2009"
  Papież Jan Paweł II
  Informacje
  Archiwum
  Informacje ogólne
  Link
  Kronika Klubu Św. Gabriel
  Spotkanie z okazji 60 rocznicy powstania Klubu
Artykuły - szkice - recenzje
  

                                   POCZTA   MAGISTRALNA

 

Mieszkańcy Rzymu oraz przybywający do Wiecznego Miasta pielgrzymi

i  turyści mają trzy możliwości wysłania w świat listu, kartki  czy też wi-

dokówki. Mogą   -   po naklejeniu  odpowiedniego  znaczka włoskiego  -

wrzucić  przysyłkę  do  czerwonej  skrzynki  pocztowej  albo udać się do

Watykanu i po zaopatrzeniu listu lub kartki w znaczek watykański, wrzu-

cić  przesyłkę do skrzynki niebieskiej. Trzecią  możliwością  jest  skorzy-

stanie  z  usług  Poczty  Magistralnej  Suwerennego Rycerskiego Zakonu

Maltańskiego.

 

Jaka  jest  historia  Zakonu?

Pobożny chrześcijanin imieniem  Gerard założył w XII w.  bractwo  przy

szpitalu Św. Jana Chrzciciela w Jerozolimie, którego zadaniem była opie-

ka nad pielgrzymami przybywającymi do Ziemi Świętej. Następca Gerar-

da, Raymond du Puy, poszerzył zadania bractwa  o  funkcję militarną dla

ochrony świętych miejsc i pielgrzymów. W  ten  sposób około roku 1130

powstał zakon rycerski, zwany Joannitami.  Po upadku Królestwa Jerozo-

limskiego w roku 1291, Joannici  osiedlili się  na  Cyprze. W  1309  roku

zdobyli wyspę Rodos, gdzie założyli własne państewko  i  od  roku 1310

występowali jako Kawalerowie Rodyjscy. Po ponad 200 latach,  w  roku

1530, przenieśli się na Maltę.

Po utracie wyspy Malty oraz rozległych posiadłości europejskich  i  licz-

nych szpitali w końcu XVIII w.,  Zakon  z  wielkim trudem podnosił  się 

z  upadku. Zaproszeni do współpracy  kawalerowie świeccy  ukonstytuo-

wali się w związki narodowe. Związek polski powstał  w 1920 roku. Sie-

dzibą Zakonu od 1834 roku jest Rzym. Włochy uznają  suwerenność Za-

konu, który utrzymuje stosunki dyplomatyczne z  ponad  stu  państwami,

a  trzy posiadłości na terenie Rzymu korzystają z prawa eksterytorialnoś-

ci: Villa Malta   na   Awentynie,  Kaplica Santa Maria del Priora  i  Pałac

Magistralny na Via dei Condotti. Zakon wydaje własne paszporty   i   do

31 grudnia 2004 roku posługiwał się własną walutą :1 scudo = 12 tari  =

240 grani (1 grano = 0.0010 €).  Z dniem 1 stycznia 2005 roku  wprowa-

dzono euro.

 

Poste  Magistrali

Administracja  pocztowa  Zakonu  Maltańskiego   została   ustanowiona

20 maja 1966 roku, a  pierwsza  emisja  znaczków  pocztowych ukazała

się  15 listopada 1966. Do końca roku 2004 wydawano znaczki  w walu-

cie Zakonu; 3  stycznia 2005 ukazała się  pierwsza emisja  w  euro. Zna-

czki w walucie Zakonu straciły ważność obiegową.

Poczta Magistralna zawarła umowy pocztowe z 52 państwami. Konwen-

cję z Rzeczpospolitą Polską podpisano  w  Warszawie  18 kwietnia 1991

roku.  To  wydarzenie  udokumentowano  emisjami  pocztowymi  Polski

(10.12.1992)  i  Poczty Magistralnej  (9.12.1992).

Dnia 24 czerwca 2008 roku zawarto umowę  z  Państwem Watykańskim,

co upamiętnia wspólna emisja z 13 listopada 2008 roku. Wydano trójkąt-

ne  znaczki o wartości nominalnej 2.50 €  z  trójkątnymi  przywieszkami.

Na  znaczku  Watykanu  umieszczono  godło Zakonu Maltańskiego, a na

przywieszce godło Państwa Watykańskiego. Natomiast na znaczku Pocz-

ty Magistralnej pokazano godło  Państwa Watykańskiego, a  na  przywie-

szce  godło Zakonu.  Znaczki wydrukowano w ozdobnych arkusikach po

dziesięć  egzemplarzy  i  tyleż  przywieszek.

                                                                                                           B.M.


Godło  Zakonu  Maltańskiego

 Jeden    z    najsłynniejszych   widoków    w    Rzymie:
przez dziurkę od klucza w głównej bramie Villa  Malta,
siedzibie  Wielkiego  Mistrza  Zakonu   na   Awentynie,
przez  Tybr  i  „włoską”  część  Rzymu,
na  kopułę Ba
zyliki   Świętego   Piotra   w   Państwie   Watykańskim.
 

                                                                               Foto:  A. Regoli

 

 


Polski  znaczek  z  1992 roku

 


Blok  Poczty Magistralnej z 1992 roku upamiętnia  konwencje pocztowe
zawarte między Zakonem Maltańskim
a  dziewięcioma  krajami
w latach 1988 – 1991,  w  tym
z  Polską.

 

 

Koperty  pierwszego dnia obiegu znaczków

        Poczty  Magistralnej  i  Watykanu.

Statystyka  
  Właściciel tej strony nie aktywował dodatku "Toplista"!  
Przycisk Facebook "Lubię to"  
   
Reklama  
   
Ostatnia aktualizacja :  
  04.06.2017  
Nowości w dziale :  
  * Informacje - Honorowy Patronat
* Strona Główna - Spotkanie z okazji 60 rocznicy powstania Klubu
 
Stronę odwiedzili już 69224 odwiedzający
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=