Święty Gabriel
Zawartość  
  Strona internetowa Klubu "Święty Gabriel"
  Kontakt
  Księga gości
  Forum
  Nowe znaczki i stemple - Archiwum
  Artykuły - szkice - recenzje
  => Kardynał Ignacy Ludwik Jeż
  => Hasior
  => Datowniki okolicznościowe 1994 - 1995
  => Św. Klemens Maria Hofbauer
  => Smolnica
  => Święty Brunon z Kwerfurtu
  => Piotr Niewczas - "Jan Paweł II na datownikach okolicznościowych"
  => Relikwiarz Świętego Maura
  => Ksiądz Profesor Stanisław Kozierowski
  => Ex Libris
  => Ksiądz Dziekan Tomasz Gabriel
  => Ksiądz Kazimierz Lutosławski
  => 600 lat Cudownego Obrazu
  => Ojciec Matteo Ricci
  => Katalog datowników Dr Stanisław Kwoka
  => Czy Pan Bóg lubi znaczki ?
  Historia
  Wystawa Filatelistyczna "Kalisz 2009"
  Papież Jan Paweł II
  Informacje
  Archiwum
  Informacje ogólne
  Link
  Kronika Klubu Św. Gabriel
  Spotkanie z okazji 60 rocznicy powstania Klubu
Ex Libris

                        E x    l i b r i s


        Do  rąk  filatelistów  dotarł  piąty tom zestawienia datow-

ników  okolicznościowych ,  opracowany przez dr.  Stanisława

Kwokę,  obejmujący   lata  2006 – 2007.   Publikacja,  wydana

przez    Muzeum   Poczty  i  Telekomunikacji   we  Wrocławiu,

jest   kontynuacją   katalogu   Andrzeja   Myślickiego,  którego

ostatni   zeszyt  obejmował    lata   1987- 1989.

 

         Podobnie jak  w  poprzednich  tomach,   zestawienie po-

siada   bardzo  czytelny   układ  i  obejmuje   314   (2006  rok)  

i  341  (2007  rok) datowników  z  ich  ilustracjami  naturalnej 

wielkości,  w  tym   łącznie  w  obu   rocznikach :  13   maryj- 

nych,   24   dotyczące  świętych   i   61  papieskich    (Jan  Pa-

weł  II.  Oprócz   tych    występują   liczne   datowniki   z  ilu-

stracjami  architektury   sakralnej,   a   także  przedstawiające 

wizerunki  osób  duchownych.

 

     Tom  otwiera  Wprowadzenie  pióra pani  Dyrektor Jadwigi

Bartków-Domagały,    a  kończą  skorowidze  i  indeksy.

                                                                                                                                             

Datowniki  okolicznościowe  2006 – 2007  ze  zbiorów  własnych  MPiT,  

Zestawił  Stanisław  Kwoka,  Muzeum Poczty  i  Telekomunikacji, Wrocław 2010.

ISBN  978-83-926127-4-2

                                                                                                 

 

         Dane  dotyczące  nabycia  katalogu  można  znaleźć  na  stronie  internetowej:

                                            www.muzeum.wroclaw.pl

                                                                                                                          B.M.

 

                                                                                                                                                                 

Statystyka  
  Właściciel tej strony nie aktywował dodatku "Toplista"!  
Przycisk Facebook "Lubię to"  
   
Reklama  
   
Ostatnia aktualizacja :  
  04.06.2017  
Nowości w dziale :  
  * Informacje - Honorowy Patronat
* Strona Główna - Spotkanie z okazji 60 rocznicy powstania Klubu
 
Stronę odwiedzili już 69224 odwiedzający
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=