Święty Gabriel
Zawartość  
  Strona internetowa Klubu "Święty Gabriel"
  Kontakt
  Księga gości
  Forum
  Nowe znaczki i stemple - Archiwum
  Artykuły - szkice - recenzje
  => Kardynał Ignacy Ludwik Jeż
  => Hasior
  => Datowniki okolicznościowe 1994 - 1995
  => Św. Klemens Maria Hofbauer
  => Smolnica
  => Święty Brunon z Kwerfurtu
  => Piotr Niewczas - "Jan Paweł II na datownikach okolicznościowych"
  => Relikwiarz Świętego Maura
  => Ksiądz Profesor Stanisław Kozierowski
  => Ex Libris
  => Ksiądz Dziekan Tomasz Gabriel
  => Ksiądz Kazimierz Lutosławski
  => 600 lat Cudownego Obrazu
  => Ojciec Matteo Ricci
  => Katalog datowników Dr Stanisław Kwoka
  => Czy Pan Bóg lubi znaczki ?
  Historia
  Wystawa Filatelistyczna "Kalisz 2009"
  Papież Jan Paweł II
  Informacje
  Archiwum
  Informacje ogólne
  Link
  Kronika Klubu Św. Gabriel
  Spotkanie z okazji 60 rocznicy powstania Klubu
Relikwiarz Świętego Maura

                                RELIKWIARZ  ŚWIĘTEGO  MAURA

 

       Relikwiarz  wykonano prawdopodobnie w latach 1225-1230 na zamówienie opactwa benedyktyńskiego w Florennes w Belgii  i  złożono w nim doczesne szczątki świętych  Maura, Tymoteusza i Jana Chrzciciela. Przez wiele stuleci był przedmiotem kultu. Pod koniec XVIII wieku, ze względu na  liczne uszkodzenia,

przestano używać relikwiarza  i  w  roku  1838 sprzedano go arystokracie Alfredowi de Beaufort-Spontiniemu, który posiadał dobra ziemskie również na terytorium obecnej Republiki Czeskiej. Nowy właściciel zlecił naprawę relikwiarza.  Po konserwacji wystawił  go w 1888 roku w Brukseli,  następnie  przywiózł  do  Bečova   nad   Teplou  i  umieścił w zamkowej  kaplicy Św. Piotra.

     Beaufortowie, jako arystokraci  wiernopoddańczy w  stosunku   go   hitlerowskich  Niemiec,  po  drugiej wojnie  światowej  musieli  opuścić   Czechosłowację. Relikwiarz  ukryli pod posadzką gotyckiej kaplicy zamkowej  Nawiedzenia  Najśw.  Maryi Panny,  gdzie w zapomnieniu przeleżał czterdzieści lat. W 1984 roku  czechosłowackie służby kryminalne zainteresowały się pewnym obywatelem amerykańskim, który złożył prośbę o zezwolenie na wywóz za granicę pewnego bliżej nieokreślonego przedmiotu zabytkowego. W wyniku operacyjnych czynności tych służb, 5 listopada 1985 roku znaleziono relikwiarz i przewieziono go z Bečova do Pragi, gdzie po ustaleniu praw własności do zabytku, poddano go zabiegom restauracyjnym, które trwały  jedenaście lat. Od 2002 roku  Relikwiarz Świętego Maura  jest eksponowany na zamku w Bečovie nad Teplou koło Karlovych Varów  i  po  koronacyjnych klejnotach czeskich  uważany  jest za  najcenniejszą kulturalną pamiątkę Republiki Czeskiej.

    Relikwiarz  ma wymiary 140 x 42 x 65 cm  i  został wykonany z drewna  orzechowego, jest bogato zdobiony licznymi reliefami i rzeźbami z pozłacanego srebra, drogimi kamieniami  i  gemmami. Na przeciwległych licach relikwiarzowej skrzyni znajdują się statuetki wysokie na 25 cm i przedstawiające Chrystusa  oraz    św. Maura. Górne ścianki są przyozdobione medalionami ze scenami  z  życia  św. Maura  i  św. Jana  Chrzciciela.  Pozostałe, mniejsze reliefy obrazują  życie  Mojżesza.  Na  ściankach  bocznych  umieszczono rzeźby Dwunastu  Apostołów. We wnętrzu  relikwiarza znajdują się ludzkie kości  oraz resztki  przedmiotów z materiałów tekstylnych  i  skóry. 

        Poczta Republiki Czeskiej, 8 kwietnia 2009 roku wydała znaczek o wartości nominalnej  51 Kč  w  ozdobnym bloku, przedstawiający  Relikwiarz Świętego Maura. W części ilustracyjnej koperty pierwszego dnia obiegu pokazano medalion  z  relikwiarza, przedstawiający chrzest Jezusa przez Jana Chrzciciela.

                                          (Opracował  Bogdan Michalak na podstawie relacji
                                                         
przekazanej przez Panią L'ubę Tarabovą 
                                                          z Zarządu Słowackiego Bractwa  Św. Gabriela.)

Statystyka  
  Właściciel tej strony nie aktywował dodatku "Toplista"!  
Przycisk Facebook "Lubię to"  
   
Reklama  
   
Ostatnia aktualizacja :  
  04.06.2017  
Nowości w dziale :  
  * Informacje - Honorowy Patronat
* Strona Główna - Spotkanie z okazji 60 rocznicy powstania Klubu
 
Stronę odwiedzili już 69224 odwiedzający
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=