Święty Gabriel
Zawartość  
  Strona internetowa Klubu "Święty Gabriel"
  Kontakt
  Księga gości
  Forum
  Nowe znaczki i stemple - Archiwum
  Artykuły - szkice - recenzje
  Historia
  Wystawa Filatelistyczna "Kalisz 2009"
  Papież Jan Paweł II
  Informacje
  => Doktorat Honoris Causa dla Kardynała Grocholewskiego
  => XII Zjazd klubu "Święty Gabriel"
  => Nekrologi
  => Pogrzeb Prof. W. Alexiewicza
  => Luty 2010
  => Zaproszenie - marzec 2010
  => Odpust w Górce Duchownej
  => Informator klubowy "Święty Gabriel"
  => Informator Klubowy grudzień 2010
  => Terminy spotkań w 2011 roku
  => Informator klubowy - spotkania 2011
  => Nowy numer "Świętego Gabriela"
  => Informator Nr 108
  => Spotkania klubowe w 2012 roku
  => Papież Jan Paweł II - Katalog całostek
  => Wystawa Błogosławiony Papież Jan Paweł II
  => Św. Gabriel Nr 111
  => 30 lat informatora klubowego "Świety Gabriel"
  => XIII Ogólnopolski Zjazd Klubu "ŚWIĘTY GABRIEL"
  => Fotoreportaż XIII Zjazd Klubu Święty Gabriel
  => Informacje bieżące - 29-12-13
  => XV Kongres Światowej Federacji Stowarzyszeń Filatelistycznych Świętego Gabriela
  => XIV Zjazd Klubu Święty Gabriel
  => Honorowy patronat nad uroczystościami 60-lecia Klubu „Święty Gabriel”
  Archiwum
  Informacje ogólne
  Link
  Kronika Klubu Św. Gabriel
  Spotkanie z okazji 60 rocznicy powstania Klubu
Informator Klubowy grudzień 2010

 

Informator  Klubowy 

 

Ś W I Ę T Y   G A B R I E L

 

                         Ukazał się nr 104  Informatora  Klubowego  "ŚWIĘTY  GABRIEL",

                         grudzień  2010  rok,  o  objętości  28  stron,  w  tym  8  stron  w  kolorze. 

 

                         W  numerze  :

 

                            Międzynarodowa  Nagroda  Sztuki  Filatelistycznej 

                               SAN   GABRIELE  dla  Pani  Marzanny  Dąbrowskiej 

                               za  znaczek  "25. rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki".

                            Święci  i  błogosławieni   wyniesieni  na  ołtarze  przez  papieża

                               Jana  Pawła  II.

                            Papież  Jan  Paweł  II.

                            500  lat  klasztoru  Franciszkanów  w  Pińsku

                            Bł.  John  Henry  Newman

                            Gromadziłem  pocztowe  marki ...

                               Refleksje   nad   sonetem   Leopolda  Staffa   "Dzieciństwo"  z   cyklu

                                  "Ptakom  niebieskim".

                              Z  mojej  pamięci  ...

                               Dr  Jerzy  Duda  z  Krakowa  snuje  wspomnienia  związane  z  wizytami

                                  papieża  Jana  Pawła  II  w  Polsce  oraz  ze  swoimi  fotogramami  doku-

                                  mentującymi  miejsca  pobytu  Kardynała  Karola  Wojtyły.

                              Z  listowej  teki  mojego  Ojca

                               O  losach  Narcyza  Jana  Dakowskiego  (1909-1944),  współpracownika

                                  Biura   Informacji  i  Propagandy  Komendy  Głównej   Armii   Krajowej

                                  i  jego  filatelistycznej   korespondencji   opowiada   Ligia  G.  Michalak.

                              Górka  Duchowna   -  22  sierpnia 2010 roku.

                              K r o n i k a

                               Święty  Walenty

                              Święci  i  błogosławieni  za  pontyfikatu  papieża  Benedykta  XVI

                            W a t y k a n

                            Nowości  polskie  i  zagraniczne

                            Bractwa  Świętego Gabriela  na  Węgrzech  i  w  Niemczech

 

                            Informacje

                               Terminy  spotkań  Klubu  "Święty  Gabriel"  w  2011  roku

                               w  Poznaniu :  5 marca,  4  czerwca,  10  września,  3  grudnia.

 

 

Statystyka  
  Właściciel tej strony nie aktywował dodatku "Toplista"!  
Przycisk Facebook "Lubię to"  
   
Reklama  
   
Ostatnia aktualizacja :  
  04.06.2017  
Nowości w dziale :  
  * Informacje - Honorowy Patronat
* Strona Główna - Spotkanie z okazji 60 rocznicy powstania Klubu
 
Stronę odwiedzili już 69224 odwiedzający
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=