Święty Gabriel
Zawartość  
  Strona internetowa Klubu "Święty Gabriel"
  Kontakt
  Księga gości
  Forum
  Nowe znaczki i stemple - Archiwum
  Artykuły - szkice - recenzje
  Historia
  Wystawa Filatelistyczna "Kalisz 2009"
  Papież Jan Paweł II
  Informacje
  => Doktorat Honoris Causa dla Kardynała Grocholewskiego
  => XII Zjazd klubu "Święty Gabriel"
  => Nekrologi
  => Pogrzeb Prof. W. Alexiewicza
  => Luty 2010
  => Zaproszenie - marzec 2010
  => Odpust w Górce Duchownej
  => Informator klubowy "Święty Gabriel"
  => Informator Klubowy grudzień 2010
  => Terminy spotkań w 2011 roku
  => Informator klubowy - spotkania 2011
  => Nowy numer "Świętego Gabriela"
  => Informator Nr 108
  => Spotkania klubowe w 2012 roku
  => Papież Jan Paweł II - Katalog całostek
  => Wystawa Błogosławiony Papież Jan Paweł II
  => Św. Gabriel Nr 111
  => 30 lat informatora klubowego "Świety Gabriel"
  => XIII Ogólnopolski Zjazd Klubu "ŚWIĘTY GABRIEL"
  => Fotoreportaż XIII Zjazd Klubu Święty Gabriel
  => Informacje bieżące - 29-12-13
  => XV Kongres Światowej Federacji Stowarzyszeń Filatelistycznych Świętego Gabriela
  => XIV Zjazd Klubu Święty Gabriel
  => Honorowy patronat nad uroczystościami 60-lecia Klubu „Święty Gabriel”
  Archiwum
  Informacje ogólne
  Link
  Kronika Klubu Św. Gabriel
  Spotkanie z okazji 60 rocznicy powstania Klubu
XV Kongres Światowej Federacji Stowarzyszeń Filatelistycznych Świętego Gabriela

XV Kongres Światowej Federacji 

Stowarzyszeń Filatelistycznych Świętego Gabriela

Rankweil,  20-23 sierpnia 2015 r       Już po raz piętnasty przedstawiciele krajowych bractw i stowarzyszeń Świętego Gabriela spotkali się na kongresie, jaki co cztery lata odbywa się począwszy od roku 1960.  Nie sposób niewspomnieć w tym miejscu IX Kongresu w Poznaniu, przygotowanego przez nasz Klub w sierpniu 1992 roku. Organizatorem tegorocznego wydarzenia było Bractwo Austriackie. Uczestniczyli w nim prezesi z Austrii, Belgii, Holandii, Niemiec, Polski, Słowacji  i Szwajcarii. Zabrakło przedstawicieli Danii, Finlandii, Luksemburga, Norwegii, Szwecji, USA,  Wielkiej Brytanii  i Włoch. Punktem kulminacyjnym konferencji prezesów były wybory nowego Zarządu Federacji.

     Oto wybrane władze :   prezes:  Mark Bottu (Belgia),  wiceprezesi: Dietmar Fiedler (Austria) i  Anton Schipper (Holandia),  sekretarka:  Annemarie Strasser (Szwajcaria), skarbnik: Wolfgang Müller (Niemcy). 
      Spotkanie w Rankweil było okazją do odświeżenia przyjaźni między prezesami bractw, którym patronuje Archanioł Gabriel,  i  pozwoliło nawiązać osobiste kontakty z wybranymi niedawno prezesami stowarzyszeń działających w Holandii i Niemczech. Im właśnie powierzono zorganizowanie następnego Kongresu  w  roku 2019.

      Spotkaniu towarzyszyła wystawa filatelistyczna przygotowana wspólnie przez Koło Filatelistów Montfort z Rankweil  i  Austriackie Bractwo Św. Gabriela. Pokazano m.in. eksponaty o następujących tytułach:  Projekty i druki znaczków cyklu „Sztuka sakralna” (eksponat Poczty Austriackiej), Maryja – nie tylko Dziewczyna z Nazaretu, Żłóbki całego świata, Początki chrześcijaństwa w Irlandii, Erazm z Rotterdamu, Chrześcijaństwo  w  ruchu  oporu,  Rembrandt  a  Biblia,  Pierwszy  rok  pontyfikatu  papieża  Franciszka.
     Program Kongresu obejmował również uroczystą prezentację znaczka z cyklu „Kościoły”, wprowadzonego do obiegu 21 sierpnia 2015 roku. Pokazano na nim Bazylikę pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Kirchenburg w Rankweil (Ryc.1), będącą sanktuarium maryjnym, w którym od 1658 roku czczona jest łaskami słynąca figura Matki Bożej z Dzieciątkiem.
                                         
                                          Ryc.1.

         Na  prezentację nowego znaczka  -  oprócz  filatelistów -  przybyli  przedstawiciele władz krajowych Vorarlbergu  i  lokalnych oraz poczty. Ostatnim punktem  programu  XV  Kongresu była Msza św. w niedzielę 23 sierpnia 2015 roku, celebrowana  w  miejscowym  sanktuarium maryjnym, któremu w 1986 roku papież Jan Paweł II  nadał  tytuł  Bazyliki  Mniejszej.

        Spotkanie upamiętniają dwa okolicznościowe datowniki (Ryc. 2 i 3 ), stosowane 21 sierpnia 2015 roku w Rankweil :  pierwszy z widokiem Bazyliki, drugi ze sceną Zwiastowania, zaczerpniętą z witraża (Ryc. 4) znajdującego się w Katedrze Św. Mikołaja w Feldkirch, miejscowości będącej stolicą diecezji, do której należy Rankweil. Witraż został wykonany w latach 1959-1961  i  jest dziełem znanego austriackiego  artysty Martina Häusle (1903-1966).

 

                                          Ryc.2


 

                                         Ryc. 3


 

                                             Ryc. 4

      Przygotowano również dwa znaczki personalizowane (Ryc. 5 i 6) : z widokiem Bazyliki w Rankweil (Ryc. 7)
i okolicznościowymi napisami (0.68 €)  oraz  z  logotypem  Federacji  i  flagami państw, w których działają stowarzyszenia Św. Gabriela (0.80 €).

                                         Ryc. 5


 

                                         Ryc. 6 

                                          Ryc. 7

        Ryc. 8 : Przy stole obrad :  Bogdan Michalak (drugi od lewej),  Wilhelm Remes, prezes Bractwa Austriackiego (pierwszy od prawej).
                                               Ryc. 8

 

              Był czas na przyjazne kontakty : polsko - słowackie (z Dr Milanem Šajgalíkiem)

 i polsko-austriackie ( z Karolem Ohnmachtem)


                                                                                                                                
                                                                                                     Foto  :  Sławomir  Michalak

Statystyka  
  Właściciel tej strony nie aktywował dodatku "Toplista"!  
Przycisk Facebook "Lubię to"  
   
Reklama  
   
Ostatnia aktualizacja :  
  04.06.2017  
Nowości w dziale :  
  * Informacje - Honorowy Patronat
* Strona Główna - Spotkanie z okazji 60 rocznicy powstania Klubu
 
Stronę odwiedzili już 69224 odwiedzający
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=