Święty Gabriel
Zawartość  
  Strona internetowa Klubu "Święty Gabriel"
  Kontakt
  Księga gości
  Forum
  Nowe znaczki i stemple - Archiwum
  Artykuły - szkice - recenzje
  Historia
  => Bractwa Świętego Gabriela
  => Klub "Święty Gabriel" w Polsce
  => Kwartalne spotkanie Klubu "Święty Gabriel" w dniu 1 grudnia 2012 roku w Poznaniu
  Wystawa Filatelistyczna "Kalisz 2009"
  Papież Jan Paweł II
  Informacje
  Archiwum
  Informacje ogólne
  Link
  Kronika Klubu Św. Gabriel
  Spotkanie z okazji 60 rocznicy powstania Klubu
Klub "Święty Gabriel" w Polsce

                               KLUB  „ŚWIĘTY  GABRIEL”  W  POLSCE

 

W  połowie drogi prowadzącej z Kościana do Leszna leży pielgrzymkowa miejscowość  -  GÓRKA  DUCHOWNA.  Aż do 1843 roku wieś stanowiła własność klasztoru Benedyktynów  z  Lubinia  i  była znana  pod nazwą Górki Lubińskiej. Już  w  XIII wieku istniał tu kościół. Obecna świątynia pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia  i  Św. Michała Archanioła, fundowana przed rokiem 1410  i  przebudowana w stylu barokowym w XVIII wieku, słynie  z  cudownego obrazu Matki Boskiej Pocieszenia, otaczanego kultem od początku XV wieku i widniejącego na polskich znakach pocztowych.  Górka Duchowna jest bowiem obok Poznania i Leszna kolebką polskiego ruchu propagującego zbieranie znaków pocztowych o treści religijnej i uzna-  jącego znak pocztowy za element  kultury, instrument  kształcenia  i  czynnik  ewangelizacji. Pionierem  tego  rodzaju  kolekcjonerstwa  w  Polsce był  poznański  filatelista  Tadeusz  Dorożała (1898-1964), którego już w 1948 roku na łamach  niemieckiego miesięcznika  GABRIEL  powitał  o. Gabriel Schmidt w gronie członków Bractwa Świętego Gabriela, jednoczącego wówczas przedstawicieli różnych narodowości.

 

Po  drugiej wojnie światowej było w Polsce kilkudziesięciu kolekcjonerów interesujących się filatelistyką religijną.  Zaczęto myśleć o utworzeniu stowarzyszenia. W  Lesznie  zrodziła się idea zwołania ogólnopolskiego zjazdu zainteresowanych filatelistów. Organizacją tego przedsięwzięcia zajął się Marian Kosowicz (1910-1978),  prezes  leszczyńskiego Koła Polskiego Związku Filatelistów,  a  sympatykiem znaczka pocztowego okazał się ksiądz proboszcz   Julian   Górecki  (1902-1972),  kustosz   sanktuarium  maryjnego w Górce Duchownej.  Z  entuzjazmem  poparł pomysł urządzenia spotkania filatelistów  w  swojej parafii. Doszło ono do skutku  7  lipca  1957  roku. Ta data jest uważana za dzień powstania Klubu „Święty  Gabriel” w Polsce.

 

W  niedzielę, 7  lipca  1957 roku  do Górki Duchownej przybyło 46 filate-listów   z  całej Polski. Uroczystą  Mszę  świętą  odprawił  ks. Julian Górecki, a  okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Franciszek Pawlar, który przybył na zjazd  z  Krzanowic  na  Dolnym Śląsku.

Po Mszy św. rozpoczęło  się  spotkanie zjazdowe. Prezes Marian Kosowicz zaproponował  powołanie ks. Juliana Góreckiego na przewodniczącego obrad.   „Wniosek  ten  przyjęli  zebrani  hucznymi  oklaskami”  -  zanotował w  protokole  zjazdu  Romuald Biernacki
(* 1919)  z  Leszna. Okolicznościowy referat pod tytułem „Christo  Domino  serviam” wygłosił Tadeusz Dorożała  z  Poznania. Uchwalono nazwę Stowarzyszenie Filatelistów Polskich pod wezwaniem Świętego Gabriela  i  wybrano zarząd:  ks. Julian Górecki (prezes),  Marian Kosowicz (zastępca prezesa), Tadeusz Dorożała  (sekretarz), ks. Franciszek Pawlar  i  Marian Haydzicki (członkowie  zarządu).

Ówczesne  władze państwowe nie zgodziły się jednak na zarejestrowanie polskiego  bractwa.  Kolekcjonerzy  działali  więc  nieformalnie biorąc udział w  wystawach  krajowych  i  zagranicznych oraz  rozpowszechniając publikacje filatelistyczne o treści religijnej.   Jan Komendziński (1927-1989), a  następnie  Zdzisław  Biadasz  i Bernard Jan Stępczyński  prowadzili  w  latach  1958-1973  na łamach „Przewodnika Katolickiego” cykl opracowań pt. „Motywy  religijne na znaczkach pocztowych”.  Kontynuację tej rubryki pod nazwą  „Filatelistyka religijna” podjął  Bogdan Michalak.   
Dopiero  w  1981  roku  zaistniały  warunki  do  reaktywowania  założonego w  Górce Duchownej stowarzyszenia. Przy okazji Wystawy Filatelistycznej „Polonica – Swarzędz  '81”  zorganizowano spotkanie kolekcjonerów motywów religijnych   i  24 października 1981 roku  przywrócono oficjalną działalność bractwa pod nazwą  Klub „Święty Gabriel” przy Zarządzie Okręgu Polskiego Związku Filatelistów w Poznaniu  z  Bernardem Janem Stępczyńskim (1925-1986)  jako jego prezesem. Natychmiast Klub przystąpił do Światowej Federacji Stowarzyszeń Filatelistycznych Świętego Gabriela, a  w  listopadzie 1982  roku  ukazał się pierwszy numer kwartalnika   Informator Klubowy  ŚWIĘTY  GABRIEL, pisma  polskich filatelistów zainteresowanych filatelistyką religijną, redagowanego po dziś dzień przez Bogdana Michalaka.

                                                                                 


Członkowie i sympatycy Klubu uczestniczą w spotkaniach i zjazdach klubowych. Oto najważniejsze z nich:
1957   -   I  Zjazd  w  Górce Duchownej
1983  -   II  Zjazd  w  Toruniu
1984  -  III  Zjazd  w  Poznaniu
1985  -  IV  Zjazd  w  Kaliszu
1987  -   V  Zjazd  w  Poznaniu
1991  -  VI  Zjazd  w  Bydgoszczy
1992  -  IX  Kongres  Światowej Federacji Stowarzyszeń
                  Filatelistycznych Świętego Gabriela  w  Poznaniu
1995  - VII  Zjazd  w  Toruniu
1997  -  Spotkanie  w  Muzeum Poczty i Telekomunikacji 
            we Wrocławiu z   okazji 40-lecia Klubu połączone z
            indywidualną wystawą zbioru Bogdana Michalaka pt.
           „Święty Gabriel” 1997 – VIII Zjazd  w  Bielsku Białej
2000 -   IX  Zjazd  w  Toruniu
2003  -   X  Zjazd  w  Kaliszu
2007  -  XI  Zjazd  w  Górce Duchownej  z  okazji  50-lecia Klubu.
                                                                       


ILUSTRACJE

                     Ryc. 13  -  Uczestnicy  zjazdu filatelistów w 1957 roku
w Górce Duchownej.


Ryc. 14 -   Karnet przygotowany z okazji zjazdu w Górce Duchownej
                   z  widokiem tamtejszego kościoła.


Ryc. 15  i  16  -  Stemple  i  koperty upamiętniające spotkanie w 1957 r.

Ryc. 17 -   Kartka  i  stempel   z  okazji  20. rocznicy  reaktywowania
              Klubu  „Święty Gabriel”.

Ryc. 18 -  Kartka  i  stempel z okazji 45- lecia Klubu.

Ryc. 19  -  Koperta pierwszego dnia obiegu znaczka z wizerunkiem 
                  Matki Bożej Pocieszenia  w  Górce Duchownej.

Ryc. 20  -  Kartka pocztowa  wydana z okazji 50-lecia Klubu „Święty 
                Gabriel” ze  stemplem z  wizerunkiem Matki Bożej
z Górki
Duchownej.

Ryc. 21 -   Strona tytułowa  pierwszego numeru ŚWIĘTEGO
                GABRIELA z  1982 roku.


Ryc. 22 -   Strona  tytułowa  kwartalnika  ŚWIĘTY  GABRIEL 
                 z  2007 roku.   

                                                                                                              

 

 

 

Statystyka  
  Właściciel tej strony nie aktywował dodatku "Toplista"!  
Przycisk Facebook "Lubię to"  
   
Reklama  
   
Ostatnia aktualizacja :  
  04.06.2017  
Nowości w dziale :  
  * Informacje - Honorowy Patronat
* Strona Główna - Spotkanie z okazji 60 rocznicy powstania Klubu
 
Stronę odwiedzili już 69224 odwiedzający
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=